Za železnou oponou na divadle světa

60. léta v zemích východní a západní Evropy
  (Všední den Evropy dvou tváří)

Cíle projektu

Ve 20. století sehrála velmi důležitou úlohu 60. léta. Jsou symbolem politického vydechnutí po ledových letech padesátých, zvláštního opojení svobodou, vzmachu kultury, radikálních studentských politiků i tanků drtivších Pražské jaro.
Lze z mnoha hledisek uvažovat nad otázkou, nakolik dědictví kultury 60. let zasahuje počátek 21. století. Zdá se však nesporné, že existují dvoje 60. léta – Evropy „západní“, demokratické, a „východní“, ovládané otroky totalitních ideologií. Jak tyto dvě Evropy zůstávají v živé paměti pěšáků tehdejší každodennosti? Mají jejich paměti průsečíky, nebo jsou toliko mimoběžné?

Náš projekt chtěl především metodami výzkumů archivních a orálněhistorických přispět k poznání této každodennosti. Studenti zapojení do mezinárodního projektu hledali odpovědi na společně stanovené okruhy otázek, jejichž zodpovězení ztvárnilo plastický obraz – Jakou mají „zlatá léta šedesátá“ chuť a vůni pro pamětníky života ve dvou Evropách? Stejnou? Rozdílnou? V čem?

Klíčovým cílem projektu bylo umožnit studentům mezinárodní spolupráci, seznámit se s živou historií a metodami jejího výzkumu, poznat kořeny současnosti kdysi brutálně roztržené Evropy a zmapovat vlastní zkušeností jedno z nejzajímavějších období 20. století.

Hlavní náměty výzkumu

 • podoba všedního dne
 • podoba svátečního dne
 • zábava (hudba, hry, televize…)
 • idoly (politika, sport, kultura…)
 • oděv
 • typický byt a jeho vybavení
 • cestování
 • přátelství a láska
 • rodinný život (postavení ženy a muže, zásady výchovy dětí)
 • vztah k politice domácí a mezinárodní
 • předsudky
 • průměrný plat a co za něj
 • všední sny obyčejného člověka
 • tvář rodinných fotoalb
 • výlety a dovolená
 • autorita učitelů
 • vztah k SSSR
 • vztah k USA
 • vztah ke druhé světové válce
 • služba v armádě
 • dobové slogany
 • podoby současných retrovln „šedesátých“
 • apod.

Základními prameny byly vzpomínky rodičů, jejich přátel, svědectví dobových “každodenních”svědků – novin, časopisů, plakátů, oděvů, také populární hudby, rozvrhu dne…

Studenti ve svých zemích sestavili obraz jednotlivých hesel podle dohodnutých rámců. Na pravidelných pracovních setkáních byly výsledky práce konfrontovány a upřesňován směr další práce.

Výstupy projektu

 • společná webová stránka btic.eu konfrontující dosahované výsledky,
 • závěrečná studentská konference v květnu 2010 v Římě,
 • multimediální DVD BTIC shrnující dosažené výsledky v elektronické podobě,
 • barevná tištěná brožura Behind the iron curtain on the stage of the world,
 • mezinárodní fotoalbum nahlížející do rodinných fotoalb 60. let,
 • studie „23. 5. 1967“ mapující podobu dobové žurnalistiky,
 • několik dokumentárních filmů včetně Behind the fallen curtain (závěrečný dokument o dvouleté práci)
 • Tečka! - výstava popisující vznik a průběh projektu
 • atd.

Oficiální popis výstupů projektu lze najít na stránkách European Shared Treasure.

Základním jazykem projektu byla angličtina.